Οι [nomaδesartcore] μένουν στα Ιωάννινα και συναντούν καλλιτέχνες και ανθρώπους που θέλουν να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους/δρόμους μέσω του σωματικού θεάτρου και του site specific.

Κάθε μέρα το σεμινάριο θα επικεντρώνεται σε ένα θέμα για δουλεία και ανάλυση και θα ολοκληρώνεται με το τέλος του μαθήματος. 

Απο 15 Απριλίου 2013- 19 Απριλίου 2013. 
Χαριλάου Τρικούπη 32, Ιωάννινα.